Защо избрах "Яника"?

Родители споделят защо са избрали да водят децата си на групови занимания и индивидуална слухово-речева рехабилитация в Център "Яника".

Учете и играйте с децата си

С нашите учебни материали ученето е игра. Изтеглете си най-успешните ни флаш карти, задачки за изрязване, свързване и оцветяване, упражнения за фина моторика.

За центъра

"Яника" е образователен център за деца и младежи с увреден слух. Основната ни цел е да помагаме на децата и семействата им да се радват на пълноценно общуване помежду си и в обществото. Постигаме това чрез специално внимание към всеки, индивидуална програма за обучение и интензивна връзка с родителите. Ключовите думи при нас са приятелство и топлота.