Премини към основното съдържание

Логопед

Кога е необходимо да се консултираме с логопед?Работа с логопед (снимка)

Ако до 12 месеца детето ви:

- не реагира на познати шумове и гласове, не проявява интерес към движещи се играчки, липсва гукане и лепет, не проявява интерес към вокалните игри.

Ако до 24 месеца детето ви:

- не прави опити да звукоподражава, да повтаря или да произнася думи; трудно общува, изглежда пасивно, мудно или трудноподвижно.

Ако на 3 години детето ви:

- отказва да говори, мълчи и избягва социални контакти; извършва повтарящи се хаотични или стереотипни движения; не проявява интерес и любознателност; има речников запас, който не отговаря на очакванията за възрастта.

Ако на 4 години детето ви:

- има нарушена артикулация, липсват звукове или пък се заменят с други; не разбира инструкции, има нисък праг на внимание; не познава цветовете, не сортира и не класифицира, трудно общува с възрастни и връстници.

Ако на 5 години детето ви:

- трудно помни букви и цифри; има склонност към огледално изписване; не съотнася звук с графема; не разбира приказки и не проследява последователността на събитията; изреченията са непълни, речникът - беден.

Ако на 6 години детето ви:

- не произнася звукове С, З, Ч, Ш, Р и Л правилно, заменя ги или ги пропуска; не спазва редове и трудно изписва букви и цифри.

Ако на 7 години детето ви:

- има обучителни трудности - проблеми с четене, писане, смятане.

Логопедите в Център "Яника" ще ви посрещнат с усмивка и ще направят изследване на говорното и езиковото развитие на вашето дете, а след това ще изготвят индивидуална терапевтична програма, която ще се прилага както в логопедичните часове, така и у дома.

Работа с логопед (снимка)

Терапията, която логопедите прилагат е специфична, корекционна и индивидуална. Тя се основава на различни техники и методики, като нейната основна цел е преодоляване на езиковите и говорните нарушения и обучителните трудности.

За консултация с някой от нашите логопеди е необходима предварителна уговорка.

 

Телефон за контакт:

0878 204 247

Катерина Василева

Партньори

yanikabg.com