Премини към основното съдържание

Общи условия и лични данни

Общите условия на онлайн магазин yanikabg.com/bg/magazin сa съобразени с модела и наредбите на Българска уеб асоциация, Комисия за защита на личните данни и Комисия за защита на потребителите.

Сайтът yanikabg.com/bg/magazin е електронен магазин на Яника 2008 ЕООД, с № BG 200444594 и седалище и адрес на управление гр. София, бул. Александър Стамболийски 96, вход 2, ет. 1, ап. 49

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

РЕКЛАМАЦИЯ, ВРЪЩАНЕ И ПОДМЯНА НА СТОКА

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Актуален период за връщане на продукт , закупен от онлайн магазин е 14 календарни дни.

- Ако сте закупили повече от 1 артикул се позволява връщане на само 1 бройка разопакован продукт. Останалите ще бъдат приети само и единствено, ако всички кутии/опаковки са оригинални и не е повредена тяхната цялост;

- При връщане на продукта трябва да присъства оригиналния касов бон или гаранция, с който е доставен;

- В случай, че върнатия продукт е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, продукти увредени от токови удари, липсващи аксесоари, сертификат за гаранция, си запазваме правото да решим дали да приемем продукта и също така да приспаднем сумата за възстановяване по нанесените щети на продукта. При такова решение, клиентът ще бъде уведомен при постъпването на продукта в нашия сервиз и неговата проверка;

- При установяване на злонамерени опити за връщане на продукт или измама, продавачът си запазва правото за отказ по връщане.

 

ДОСТАВКА НА СТОКИ

Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

Сумата за доставка се начислява към цената за покупка на продукта(тите) и влиза в общата стойност на поръчката. Тя се определя на база избраната за доставка дестинация от клиента.

Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.

За доставки извън страната е необходимо да се свържете с нас.

Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната Услуга на конкретна дата.

Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

Продавачът не носи отговорност за забавяния на доставките по вина на трети лица или куриерски фирми.

 

ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта yanikabg.com/bg/magazin са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

Продавачът ще издаде при желание на Клиента фактура за поръчаните и достaвени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от него. Клиентът е длъжен да заяви желанието си по имейл на info@yanikabg.com и да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

Яника 2008 ЕООД издава касова бележка за всяко плащане при поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта от yanikabg.com/bg/magazin. Клиентът е съгласен да получава касовата бележка физически, заедно със Стоката. В случай, че не получите касова бележка с направената поръчка, молим да ни уведомите на тел. 0878 204 247 или на имейл адреса: info@yanikabg.com
 

С цел правилното съставяне на платежните документи за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

 

РЕКЛАМА

Бюлетините, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от Яника 2008 ЕООД.
 

В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с Яника 2008 ЕООД или да се отпишете лично чрез системата за онлайн отписване/записване поместена на yanikabg.com/bg/magazine

Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин.

Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Продавачът има право да използва подизпълнители за осъществяване на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg 8.

 

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Ние от Яника 2008 ЕООД предприемаме всички необходими мерки и носим съответната отговорност за защита на Вашите лични данни като потребител, които ни стават известни в резултат на използването от Вас на сайта www.yanikabg.com/bg/magazin. Не носим отговорност само в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 

В регистрационната форма, използвана за създаването на Вашия профил на www.yanikabg.com/bg/magazin за онлайн поръчки, ние изискваме само задължителните елементи от предоставяните от Вас лични данни с цел да извършим доставката  на поръчката.  Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Вие давате съгласие предоставените ни данни да бъдат обработвани от нас, за целите на функционирането на сайта и търговията чрез него.

 

В случай, че потребител или лица под негов контрол извършат злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или нарушат права или законни интереси на трети лица, Яника 2008 ЕООД има право да предостави личните данни на този потребител на компетентните държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.

 

 Яника 2008 ЕООД събира и използва тази Ваша лична информация единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Личните данни, предоставени от Вас, ще използваме за анализ и подобрение на дейността на сайта www.yanikabg.com/bg/magazin, за управление на създадените от Вас онлайн поръчки, за доставката на поръчаните от Вас продукти, за защитена обработка на плащанията и за комуникация с Вас относно онлайн поръчките Ви. 

 

Яника 2008 ЕООД ще съхранява Вашите лични данни за 5-годишен период.

 

Като изразявате съгласието си с настоящите Общи условия, Вие ни предоставяте правото да ползваме личните Ви данни за целите на договора за продажба, сключван между нас дистанционно, на сайта www.yanikabg.com/bg/magazin.

 

Като се съгласявате с настоящите Общи условия, Вие ни давате и съгласието си личните Ви данни от Вашия потребителски профил в www.yanikabg.com/bg/magazin, facebook или където и да е другаде във виртуалното пространство, да бъдат използвани от Яника 2008 ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не ни забраните достъпа до тях. Ваши действия в www.yanikabg.com/bg/magazin, като генерирани поръчки, харесани от Вас продукти, зададени въпроси, коментари и други, както и информацията от онлайн поръчките Ви (брой продукти, цена, конкретни заглавия, обща сума) могат да бъдат използвани от Яника 2008 ЕООД за целите на директния ни маркетинг, стига това да не противоречи на действащото българско законодателство. Когато осъществявате достъп до сайта www.yanikabg.com/bg/magazin, автоматично се записват някои общи нелични данни (използван интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация ние използваме за да преценим доколко привлекателен е нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му.

 

Ние от Яника 2008 ЕООД се задължаваме да не разкриваме никаква част от личните Ви данни и да не ги предоставяме на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- сме получили Ваше изричното съгласие за това при регистрацията или на по-късен етап;

- информацията е била изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да събират такава, при спазване на законово установените процедури;

- други, посочени в закона случаи.

 

С регистрацията си в www.yanikabg.com/bg/magazin, Вие разрешавате в потребителските си профили в www.yanikabg.com/bg/magazin, facebook, Google+ или където и да е другаде във виртуалното пространство, както и на обявения от Вас е-mail адрес, да Ви бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Яника 2008 ЕООД.

 

При създаване на онлайн поръчка Яника 2008 ЕООД обработва Ваши лични данни, необходими за изпълнение на създадената от Вас онлайн поръчка – имена, телефонен номер, адрес, е-mail и ЕГН /при изискана от Вас фактура на физическо лице/.

 

Вие се съгласявате, че със сключването на договор за продажба от разстояние, част от Вашите лични данни ще бъдат предоставени на посочена от Яника 2008 ЕООД фирма-подизпълнител с цел осъществяване на доставката на създадената от Вас онлайн поръчка. Такива лични данни са: имена, адрес, телефонен номер.

 

Политика за бисквтики

За правилното функциониране на сайта и за да Ви предоставим най-подходящите продукти, ние поставяме малки файлове с данни на Вашето устройство, наречени „бисквитки” (cookies). Благодарение на това при следващото Ви влизане на www.yanikabg.com/bg/magazin, сайтът ни ще разпознае компютъра Ви. Събраните "бисквитки" ще бъдат използвани единствено, за да събират информация относно ползването на нашия сайт.

  

Право на възражение

Вие имате възможност по всяко време да изразите писмено възражение личните Ви данни да бъдат обработвани от Яника 2008 ЕООД. Вие можете да предявите претенция и да оттеглите съгласието си личните Ви данни да бъдат обработвани от Яника 2008 ЕООД, като ни изпратите e-mail, свързан с конкретната ситуация, на yanika09@abv.bg

Партньори

yanikabg.com