Премини към основното съдържание

Сдружение на жените военнослужещи

Сдружението на жените военнослужещи осигурява прекрасната зала на Военния клуб за пролетните ни балове. Дарява свои книги и албуми за базарите с кауза.

Целта на Сдружението на жените военнослужещи е издигане и утвърждаване престижа, социалния статус и обществения авторитет на жените военнослужещи и защита на общите им интереси.

Партньори

yanikabg.com