Премини към основното съдържание

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

През учебната 2021/22 г. Център за деца с увреден слух "Яника" стана база за обучение на студенти от Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

Една част от студентите от Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) присъстваха като наблйдатели на работата на терапевтите в Центъра с децата от различни възрастови групи.

Шест души от студентите в редовно и задочно обучение четвърти курс проведоха държавната си практика при нас. В Център "Яника" се проведе и техния практически изпит под наблюдението на базовите учители - терапевтите от Центъра и преподавателя т Софийски университет. 

 

Партньори

yanikabg.com