Индивидуален образователен комплект

Изработваме, принтим и изпращаме учебни материали, специално съобразени с нуждите на детето ви. Полезни са при необходимост от слухово-речева рехабилитация, логопед или просто да надграждате знания и умения. 

#учаудомасЯника

Провеждаме онлайн слухово-речеви рехабилитации и логопедични занимание. По света отдавна има такава практика. Започнахме и ние и вече имаме проведени уроци.

 

За центъра

"Яника" е образователен център за деца и младежи с увреден слух. Основната ни цел е да помагаме на децата и семействата им да се радват на пълноценно общуване помежду си и в обществото. Постигаме това чрез специално внимание към всеки, индивидуална програма за обучение и интензивна връзка с родителите. Ключовите думи при нас са приятелство и топлота.