Премини към основното съдържание

Подготвителна група

Нашата подготвителна група съдържа в себе си две малки подгрупи: 

1) "Работилничка за навици" - за деца до 3 години;

2) "Приказливци" - за деца от 3 до 5 години. 

 

Работилничка за навици (Първа подготвителна група)

 

Групата има следните предимства:

1. Осигурява среда, която отговаря, както на академичните, така и на социалните нужди на детето.

2. Създава развиваща среда.

3. Учебната програма е съобразена със спецификите на глухите деца и е разработена от рехабилитатора на групата.

4. Слухово-речевият рехабилитатор е грижовен, опитен и квалифициран за работа в ранната детска възраст. Любовта  към децата служи за мотивация и постигане на високи резултати.

5. Обучението в групата се осъществява в стимулираща и спокойна речева среда.

 

Приказливци (Втора подготвителна група)

 

Подготвени от Работилничката за навици, в тази група децата откриват вълшебния свят на свободната употреба на думите. Тук приказването е безкрай и никога не се възпира с "Ш-т" и "Тихо!".

Занятията са по развитие на речта и основи на математиката, подготвени за възраст между 4 и 5 годинки. 

Групите Работилничка за навици и Приказливци имат допълнителни занимания, в които правим ученето още по-заблежително приключение!

 

Прием

В двете групи се приемат кохлеарно имплантирани и слухопротезирани деца, както и чуващи деца до 5-годишна възраст.

Занятията са всеки ден от 8,30 до 12,00 ч. и от 16,00 до 18,00 ч.

 

Цени

Работим предимно с месечни карти със спонсорирана цена - разликата се старем да допълним чрез Фондация "Яника".

За да постигнем добри резултати препоръчваме да се спазва индивидуалния план за работа, изработен при консултацията. Попитайте ни за актуални цени.

 

Слухово-речеви рехабилитатори на групата

Марина Тодорова, виж биография                                       

 

 

 

 

 

 

Петя Христова, виж биография

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работна програма на група "Работилничка за навици"

Най-малката група в Център "Яника" е подходяща както за деца с увреден слух, така и за чуващи деца. В групата се работи всеки ден за трупане на речник и неговото използване, усвояват се правилни модели на поведение, изгражда се умение за включване на всички анализатори, стимулиращи слуховите възприятия и се създава любов и интерес към ученето. Децата участват в различни игри, чрез които не подозират, че учат.

Основна цел на групата е децата да се чувстват спокойни и обичани, защото това е сигурен метод за научаване на нови неща. Чрез изпълнение на всички поставени задачи в групата и повтарянето им у дома децата започват да използват натрупания речник, развиват умение за участие в група, участие в разговор и израстват като самостоятелни личности.

 

Работна програма на група "Приказливци"

В групата се работи за отчитане по устни, възприемане по слухов път и осмисляне на думи, изречения, свързан текст, изпълнение на елементарни словесни поръчения, водене на кратък диалог. Полагат се основите на ограмотяването по български език и математика. Развиват се социалните умения, както и тези за работа в група. В заниманията често присъстват двигателните игри, както и тези, развиващи когнитивните умения на децата - работим за зрителна и слухова памет, за развитие на въображението и мисленето.

 

Видео на част от заниманията по развитие на речта - приказка
 


Видео на фонетична зарядка и слухова работа в групата
 

 
 
-10% на всички продукти от магазина с промокод kid22 до 31-ви май

yanikabg.com