Премини към основното съдържание

Център "Яника" е база на Софийски университет

През учебната 2021/22 г. Център за деца с увреден слух "Яника" стана база за обучение на студенти от Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

Една част от студентите от Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) присъстваха като наблйдатели на работата на терапевтите в Центъра с децата от различни възрастови групи.

Шест души от студентите в редовно и задочно обучение четвърти курс проведоха държавната си практика при нас. Отначало наблюдаваха работата, а после получиха практически задачи за изпълнение с децата с увреден слух. 

Трепевтите в Център "Яника" бяха базови учители по предметите "Предучилищна педагогика на деца със СОП",  "Методика на обучението по развитие на речта при увреден слух" и "Алтернативна комуникативна терапия при деца със СОП". 

В Център "Яника" се проведе и техния практически изпит под наблюдението на базовите учители и преподавателя им от Софийски университет. 

Поздравяваме всички студенти с успешно взетия изпит!

yanikabg.com