Премини към основното съдържание

Развитие на речта: Аз и моите чувства и емоции (5-7 години)

Развитието на речта ни позволява да обхванем и да засегнем много различни, интересни и нови за децата теми. Такава е и тази за емоциите. С тези работни листове детето ще обогати свия речник, ще се запознае с личните местоимения и с формите за множествено число, ще подобри своето внимание и концентрация, ще усвои уменията за глобално четене. А освен всичко това, чрез тях вие ще го предразположите за говори за своите емоции и да се научи да споделя с вас как се чувства в различните ситуации.

Изтегли работен лист за запознаване с думи за изразяване на емоции, включване в прости изречения, запознаване с личните местоимения и с формите за единствено и множествено число тук:

Аз и моите чувства и емоции 1

Упражнете думите за емоции чрез глобално четене, определяне на вярно или невярно, свързване на картина с текст, задача за внимание и концентрация.

Аз и моите чувства и емоции 2

Запознаване с причините за различни емоции, конструиране на диалог и поставяне на основи за звуков анализ на думи, упражнения за критично мислене.
 
 
Лист, на който децата да дорисуват различни емоции.
 
 

yanikabg.com