Премини към основното съдържание

Ръководство за слухова работа

  • Ръководство за слухова работа
  • Ръководство за слухова работа
  • Ръководство за слухова работа
  • Ръководство за слухова работа
  • Ръководство за слухова работа
Цена
30,00 лв.

Страници: 55

Цветно

В този тираж на ръководството листовете са двустранно отпечатани

 

Описание

“Ръководство за слухова работа” е създадено, за да помага!

То е вдъхновено от непрекъснати питания на специалисти от страната, както и от желанието ни да бъдем в помощ на родителите и да създаваме съдържание, достъпно за тях. 

Ръководството проследява всички етапи на слуховото развитие. Съдържа работни листове, които са с ясно и точно указание към работещия, а той може да надгражда упражненията според нуждите на детето. 

 

Развива: слуховото развитие на деца със слухов дефицит, a също и речта им

 

Възраст: от самото поставяне на слухови апарати или кохлеарни импланти

 

Осигурява: работни листове с ясно и точно указание за работа към специалиста и родителя. Изпълнявайки задачите, може да го превърнете в дневник за напредъка на детето.

 

Разработено от: Марина Тодорова, рехабилитатор с дългогодишен опит в работата с деца в ранна възраст, под супервизията на рехабилитатори също с богат опит. Всеки лист в Ръководството е работен с деца в "Яника", които се възползват от различни технически средства - без апарати, със слухов апарат или имплант.

Средствата от продажбите в онлайн магазина осигуряват допълнителни часове слухово-речева рехабилитация на децата, които имат необходимост от такава в Център за деца с увреден слух "Яника".

 

Партньори

yanikabg.com