Премини към основното съдържание

Относно търсенето

  • Полето за търсене извежда резултат за точно изписани, в съответния регистър, думи. По-къси думи от определена минимална дължина ще бъдат пропуснати.
  • Използвайте горен регистър (главни букви) или думата OR за да получите повече резултати. Например куче OR котка (отнася се за съдържание включващо думите "куче" и "котка".
  • Можете да използвате главни букви и AND за да извлечете всички думи, като това е и действието по подразбиране. Например куче AND котка (е същото като куче, котка) в съдържанието трябва да присъстват едновременно думите "куче" и "котка".
  • Използвайте кавички за да търсите израз. Например: "Котката яде мишки".
  • Можете да изключвате думи поставяйки тире (знака минус) пред тях. Въпреки това ще трябва да имате поне една положителна дума. Например котка -куче (в съдържанието трябва да присъства думата котка но не и куче).

yanikabg.com