Премини към основното съдържание

Използвам всичките си сетива - работни листове

Разгледайте с детето картинките на работния лист.

Посочете: "Това е ...."

Попитайте: "Мога ли да го чуя? Мога ли да го видя? Мога ли да го пипна? Мога ли да го помириша? Мога ли да го опитам?"

Нека детето оцвети вярното за съответния предмет.

Изтегли работните листове в pdf формат

yanikabg.com