Премини към основното съдържание

Използвай сладолед за глобално четене

Глобално четене със сладолед - игра 1

Лятото е слънце, игра и сладолед! И клечките от сладоледа стават да играете на глобално четене. Ето как.

Съберете клечки от сладолед. Ако не искате толкова захар - продават се и само клечки. Оцвтете ги с детето. Напишете прости думи, които формират изречения. Напишете на един лист изреченията. Нека детето подреди написаното на клечките под съответните думи в изреченията на листа. 

 

 

Четене със сладолед - игра 2

След като похапнете сладолед, може да си изрежете и подредите следната игра. Тя е за съотнасяне на думи според сричката, която съдържат. 

 

 

Малко повече за четенето

Между 4 и 5-годишна възраст детето преминава през фазата, когато може глобално да разпознае някои често срещани думи – по техния изглед, по разположението им или по контекста, в който обикновено се срещат. Това може да са марки на коли или стоки, собствените им имена, заглавия на детски филми, реклами, постери и други графични конфигурации, които често вижда и които предизвикват неговия интерес. тази фаза се нарича логографична. 

Това разпознаване се случва когато познатите думи са представени в техния контекст и в познатия ред. Детето може да разпознае, например, името на Кока Кола на бутилката, но не и когато същото име се появи извън  обичайния  контекст  или  изписано  в  друг  шрифт.  Идва време, когато детето установява ясна връзка между устната и писмената реч. За да се случи това е нужно посредничеството на човек, който може да чете (не е задължително да е възрастен, може да е по-голямо дете) и който да му покаже как се прави тази връзка. По  време  на  логографичната  фаза  детето  все  още  не  умее  да дешифрира или сегментира графичните последователности, макар вече да е в състояние да различава отделни букви, усвоени също на принципа дума – лого.

yanikabg.com