Премини към основното съдържание

Конференция с международно участие

Четирима души, свързани с Център „Яника“, взеха участие на конференцията „Интердисциплинарни логопедични практики” на Департамент „Здравеопазване и социална работа“ на Нов български университет.

„Всеки ще може да прочете докладите в сборника, който предстои да бъде издаден, но няма как да почуства атмосферата – имена от практиката, тежки термини, сериозни изследвания и в същото време непринудени дискусии, придружени от приятелски смях“ – споделя Таня Иванова, слухово-речев рехабилитатор и докторант.

Тя изнесе доклад върху особеностите при овладяването на езиковите компоненти от учениците с увреден слух, изразяващи се с аграматизъм; пропускане на прилагателно име, сказуемо, предлози, частици, съюзи; несъгласуване по род и число. В духа на непринудената атмосфера сподели какво са отговорили децата, когато ги е попитала за значението на думите „синтаксис” и „морфология”: „Не я знам тази дума. Звучи горе-долу като храна”, „Много сладко” (синтаксиса) и „Описват се бъдещи събития, неща, минало действие”, „Не знам тази дума, но ми звучи като пътека”, „Мисля, че означава въздух” (морфологията).

Докладът на Мария Валявичарска беше на тема "Законът за приобщаващото образование в България – възможност за пълноценно и социално функциониране на децата със специални образователни потребности в условията на масовото училище и масовия клас".

"Искрено се надявам моят доклад да е обогатил останалите участници“ - сподели Мария Валявичарска, специален педагог и докторант в СУ.

Това беше първа научна конференция за Катерина Димитрова, студент по логопедия в първи курс на НБУ. Покрай майка си тя знае откъм кухнята как стои работата с деца със СОП, а сега поставя и теоретичните основи на професията. Тя беше развълнувана от събитието, включително и от възможността да прави жестомимичен превод на един доклад.

Таня Иванова сподели, че като практик за нея най-интересни са били докладите, насочени към методи за работа, добри практики, иновативни игри, новости в областта. С такава насоченост бяха докладите на проф. Виолета Боянова – „Познай емоцията – компютърна игра за деца с аутизъм” (вижте презентацията на https://www.youtube.com/watch?v=K1FO3PcuVQM&feature=autoshare), Анна Манолева и Ана Сапунджиева – „Организация на терапевтичната работа при деца с генерализирани разстройства в развитието.”, Георги Цонев – „Адаптация на оценяването в общообразователните курсове за умения по български език (като роден) в НБУ към студенти с дислексия”, Катя Дионисиева – „Влияние и предизвикателства на новите технологии върху традиционната рехабилитация в ранна възраст на деца със слухови нарушения”.

Д-р Славина Лозанова, дългогодишен приятел на Център „Яника“ и специалист, който води курсове при нас говори на тема „Мултимедиен речник с български фразеологизми в подкрепа на обучението по български език за хора с увреден слух”. Интерес предизвикаха и заглавията на доц. Неда Балканска – „Практически аспекти на формирането на морфологична компетентност при деца с увреден слух” и Нина Йорданова – „Влияние на българският детски жестов език върху възможността за вербализация при деца с нарушение в координацията”.

Партньори

yanikabg.com