Skip to main content

Общи условия

Общи условия за извършване на дарение на Фондация "Яника"

18 декември 2017

I. Общи положения

 

1. Тези „Общи условия“ описват правилата за предоставяне на услугата „Извършване на дарение“ между Фондация Яника, наричана по-долу Яника, с адрес гр. София, бул. Александър Стамболийски 96, вх.2, ап. 55, тел. +359 2 9204248 и лицата, подкрепили Фондацията посредством паричен превод, наричани по-долу Дарители.

2. Уебсайтът на Яника дава възможност на дарителите да направят дарение по един от следните начини:

- Дебигна или кредитна карта

- Дарение през ePay.bg интернет система за плащания

- Банкова сметка

3. Дарителят посочва сумата, която иска да дари по свой избор.

4. Дарителят извършва дарението в български левове (BGN), или чуждестранна валута с равностойност в BGN.

5. Дарителят дарява посочената в т.3 сума на основание чл.225 от ЗЗД и безвъзмездно в полза на Яника.

6. Направеното дарение по чл. 255 от ЗЗД не подлежи на отказ и възстановяване.

7. Яника приема дарението с благодарност и се задължава да използва получените средства в съответствие с целите и мисията на Фондацията.

 

II. Защита на данните

1. Плащанията с дебитни/кредитни карти се извършват изцяло чрез системата на ePay.bg. Това гарантира, че данни за Вашата карта не са достъпни за Фондацията и съответно не се обработват или съхраняват от него.

2. Личните Ви данни, като напр. имена, контактна информация и др., няма да бъдат споделяни с трети страни без Вашето предварително съгласие и ще бъдат използвани единствено с цел комуникация с Вас.

 

III. Данъчни облекчения

1. Фондация "Яника" е регистрирана в ЦРЮЛНЦ, което дава право на нашите дарители, български граждани и фирми, да ползват данъчни облекчения при подаване на своята годишна данъчна декларация.

  • Физически лица – 5%

Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

  • Фирми и други юридически лица – 10%

Юридическите лица могат да намалят до 10 на сто от положителния си счетоводен финансов резултат.

Ако искате да се възползвате от тези облекчения, свържете се с нас на телефон (02) 9 204 248 или имейл yanika09@abv.bg, за да Ви издадем и изпратим свидетелство за дарение.

Партньори

yanikabg.com