Skip to main content

Индивидуална слухово-речева рехабилитация

Що е то индивидуална слухово-речева рехабилитация?

Индивидуална слухово-речева рехабилитация (снимка)

Имали сте съмнения, че детето ви не чува и сте предприели основните стъпки - преглед при УНГ лекар, изследване на слуха, установена слухова загуба и слухопротезиране. Оттук насетне идва ред и на още една много важна за развитието на детето ви стъпка, а именно - слухово-речевата рехабилитация. Кохлеарните импланти и слуховите апарати не могат сами по себе си да подтикнат децата към постигане на така желаните резултати. Точно тук се намесва и индивидуалната слухово-речева рехабилитация, която се извършва от високо квалифициран специалист, наричан още слухово-речеви терапевт.

За да се научат да разпознават чутото, да разбират, да назовават и да развиват своята реч, децата преминават през редица специализирани упражнения, които нашите слухово-речеви терапевти им предлагат ежедневно. Такива са артикулационната гимнастика, дихателните упражнения, фонетичната зарядка и слуховата работа. Тези специални модули от рехабилитацията са много важни за слуховото и речевото развитие на децата, а освен това са и много любими за тях.

Важно е да споменем, че слухово-речевата рехабилитация при деца с увреден слух се случва под формата на игра. Това е начинът, по който децата от най-ранна възраст учат и усвояват нови знания и умения, без дори да го разберат.

 

Прием

Индивидуалната слухово-речева рехабилитация е за всички възрасти и е подходяща за деца с кохлерани импланти, слухови апарати или деца с увреден слух, носители на жестовия език.

Първата среща за запознаване с вашия случай, разговор и даване на насока е безплатна. Ще ви изслушаме, ще отговорим на най-важните въпроси, ще се запознаем с детето и ще добием лични впечатления за етапа, в който се намира то, както и какви са неговите нужди. След това ще изготвим индивидуална програма със стратегии за развитие, която ще се прилага не само в часовете за слухово-речева рехабилитация, но и у дома.

Не се колебайте да се свържете с нас, за да запазите час за консултация.

 

Телефон за контакт: 

0878 204 247

Катерина Василева

Индивидуална слухово-речева рехабилитация (снимка)

Партньори

yanikabg.com