Skip to main content

Подготвителна група

Нашата подготвителна група съдържа в себе си две подгрупи: 

1) "Работилничка за навици" - за деца до 3 години;

2) "Приказливци" - за деца от 3 до 5 години. 

 

Работилничка за навици (Първа подготвителна група)

Работилничка за навици (изображение)

 

Групата има следните предимства:

1. Осигурява среда, която отговаря както на академичните, така и на социалните нужди на детето.

2. Създава развиваща среда.

3. Учебната програма е съобразена със спецификите на глухите деца и е разработена от рехабилитатора на групата.

4. Слухово-речевият рехабилитатор е грижовен, опитен и квалифициран за работа в ранната детска възраст. Любовта  към децата служи за мотивация и постигане на високи резултати.

5. Обучението в групата се осъществява в стимулираща и спокойна речева среда.

6. Обучението покрива държавния образователен стандарт за предучилищно образование (НАРЕДБА No 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.). А допълнителните работни листове по развитие на речта се изготвят от рехабилитатора на групата.

 

Работна програма на група "Работилничка за навици"

Най-малката група в Център "Яника" е подходяща както за деца с увреден слух, така и за чуващи деца. В групата се работи всеки ден за трупане на речник и неговото използване, усвояват се правилни модели на поведение, изгражда се умение за включване на всички анализатори, стимулиращи слуховите възприятия и се създава любов и интерес към ученето. Децата участват в различни игри, чрез които не подозират, че учат.

Основна цел на групата е децата да се чувстват спокойни и обичани, защото това е сигурен метод за научаване на нови неща. Чрез изпълнение на всички поставени задачи в групата и повтарянето им у дома децата започват да използват натрупания речник, развиват умение за участие в група, участие в разговор и израстват като самостоятелни личности.

 

 

Приказливци (Втора подготвителна група)

 

Приказливци (изображение)

Подготвени от Работилничката за навици, в тази група децата откриват вълшебния свят на свободната употреба на думите. Тук приказването е безкрай и никога не се възпира с "Ш-т" и "Тихо!".

Занятията са по развитие на речта и основи на математиката, подготвени за възраст между 4 и 5 годинки. 

Групите Работилничка за навици и Приказливци имат допълнителни занимания, в които правим ученето още по-заблежително приключение!

Обучението покрива държавния образователен стандарт за предучилищно образование (НАРЕДБА No 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.). А допълнителните работни листове по развитие на речта се изготвят от рехабилитатора на групата.

 

 

Работна програма на група "Приказливци"

В групата се работи за отчитане по устни, възприемане по слухов път и осмисляне на думи, изречения, свързан текст, изпълнение на елементарни словесни поръчения, водене на кратък диалог. Полагат се основите на ограмотяването по български език и математика. Развиват се социалните умения, както и тези за работа в група. В заниманията често присъстват двигателните игри, както и тези, развиващи когнитивните умения на децата - работим за зрителна и слухова памет, за развитие на въображението и мисленето.

 

 

Прием

В двете групи се приемат кохлеарно имплантирани и слухопротезирани деца, както и чуващи деца до 5-годишна възраст.

Занятията са всеки ден от 8,30 до 12,00 ч. и от 16,00 до 18,00 ч.

 

 

Цени

Работим предимно с месечни карти със спонсорирана цена - разликата между цената, която заплащат родителите и реалната цена се старем да допълним чрез Фондация "Яника".

За да постигнем добри резултати препоръчваме да се спазва индивидуалния план за работа, изработен при консултацията. Попитайте ни за актуални цени.

 

 

Слухово-речеви рехабилитатори на групата

Марина Тодорова, виж биография                                       

Марина Тодорова (снимка)

 

 

 

 

 

 

 

 

Петя Христова, виж биография

Петя Христова (снимка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео на част от заниманията по развитие на речта - приказка
 


Видео на фонетична зарядка и слухова работа в групата
 

Партньори

yanikabg.com