Премини към основното съдържание

Как да използвате жестов език с детето

Започнете когато детето е на шест – седем месеца. Различни жестове можете да научите от интернет, от курсове (като нашите) и от книжки с жестове. Можете да използвате свои идеи, а детето също ще ви подскаже някои жестове. Започнете с няколко прости жеста и постепенно добавяйте още.

- Използвайте жестове в рутинните ежедневни дейности – при хранене, преобличане, къпане.

- Четете заедно бебешки книжки с големи картинки. Покажете картинката, направете жеста и изречете съответната дума. 

- Включвайте жестове като пеете бебешките песнички.

- Повтаряйте жестовете, използвани при горните дейности, също и когато играете с детето.

- Изговаряйте думата едновременно с жеста.

 

Препоръка

Ключът е в постоянството и повторението.

Съобразявайте се с това, че моториката на детето се развива в момента. То ще прави жестовете все по-добре.

Бъдете гъвкави, отпуснати и се забавлявайте с жестовете.

 

Помнете ползите от жестовете:

Децата, които използват жестове, развиват по-богат речников фонд и по-добре учат и разрешават проблемни ситуации (Rowe et al 2008). 

Ранната езикова комуникация осигурява емоционален комфорт на децата, удовлетворява желанията им, хармонизира нуждите им, повишава самочувствието им.

Формиране на билингвистична компетентност - наличието на първи език позволява на овладяващите втория език да разпознават и разбират новия езиков материал на базата на наличния си езиков опит. 

Като начало - връзката ви с детето ще се задълбочи и ще продължи да става по-близка и топла.

 

Вижте какво споделя за жестовете майката на Пати:

Партньори

yanikabg.com