Премини към основното съдържание

Как детето да свикне със слуховия апарат

В началото децата се съпротивляват срещу новото „украшение“. В действителност родителите са тези, които трябва да приучат детето си да свикне със слуховия апарат.

 

Заслужава си усилията!

Според литературни данни около 95% от децата, които са диагностицирани като глухи или слабочуващи, притежават значителни слухови остатъци. Дори когато детето е с практическа глухота (загуба на слуха над 85 dB), то може да се научи да чува. Специалистите са убедени, че езика се овладява по-бързо с помощта на слуховия анализатор. Напредъка в технологиите през последните години, в това число кохлеарната имплантация, осигуриха реалистичната прогноза за развитие на говора и езика чрез слуха.

 

Принципи на адаптирането

Адаптирането към слуховия апарат трябва да става

1) постепенно и

2) с нарастваща времева продължителност.

Практиката показва, че деца, които вече са свикнали с апаратите си и са осъзнали ползата от тях, сами проявяват желание да ги носят.

 

Първи етап – 15 минути

Първоначалната ви цел е да успеете да убедите детето си да задържа апарата/апаратите, колкото се може по-дълго време. Не се отчайвайте, ако в началото детето ги махне веднага. Това е нормална реакция. Важното е да не се отказвате и да ги поставяте обратно на ушите на детето. Бъдете настоятелни. На първите етапи от този процес задържането на апаратите за 15 минути е успех за вас и вашето бебе.

 

Постепенно увеличаване на времето

Постепенно увеличавайте времето до 1 час и така, докато достигнете до целодневното носене. За да облекчите и ускорите процеса на адаптиране към слуховия апарат, когато детето е с включени апарати осигурете една по-тиха и “търпима” среда. Насочвайте вниманието на бебето към приятно звучащи предмети, но едно по едно, а не няколко наведнъж.

 

Препоръка

Запомнете, че най-добри резултати се постигат, когато детето свикне със слуховия апарат и го носи в продължение на цял ден. Не се отказвайте и ако се чувствате неуверени в това, което правите, знайте, че винаги може да се обърнете към вашия слухово-речеви рехабилитатор, аудиолог или към родители, които вече са минали по този път. Техните съвети са неоценими.

             

Подпомагане с помощта на зрението

Развитието на езика при децата с нарушен слух поне първоначално става основно с помощта на зрението. За тази цел е добре, когато насочвате вниманието му към различни звуци и предмети, това да протича в условия на зрителен контакт между вас и вашето дете. Избягвайте да изисквате или да насочвате вниманието на детето си към нещо, което се намира извън полезрението му. Може да му помогнете да стане активен общуващ като го “запознаете” с вашето лице и лицеизражение (отчитане) и движенията на вашето тяло (езика на тялото). Социалният зрителен контакт е важен особено в първите етапи на езиковото развитие. Той подсказва на детето дали ви е интересно това, което прави и казва то, и носи информация за това дали сте готови да влезете в контакт с него.

 

Препоръка

Научете се на търпение и не се отчайвайте, ако комуникацията между вас и вашето дете е предимно невербална. Хубаво е да знаете, че преди да произнесат първата си дума чуващите деца са изложени на устна реч близо година.  

Партньори

yanikabg.com