Премини към основното съдържание

Етапи на развитие на слуховите умения

Четири са етапите на развитие на слуховите умения при детето със слухови апарати или кохлеарни импланти.

Всяка задача, която слухово-речевият рехабилитатор изпълнява с детето и всяко съдействие на родителя у дома доближава развитието към крайната цел - детето да разбира това, което чува.

 

Детекция (откриване)

Детето знае какво е звук. То се обръща да търси близък звук, ако е достъпен за слуха му.

Родителят привлича вниманието на детето към звукове – от средата, реч. Използва глас, за да имитира темпо, височина и интонационни характеристики на различаващи се помежду си звуци.

Слухово-речевият рехабилитатор помага на родителя да научи детето да носи слуховите апарати непрекъснато. Въвежда и планира слухови задачи за детето.

 

Дискриминация (разграничаване)

Детето чува разликите между два и повече речеви звука. Учи се да отговаря различно на различни звукове. Използва вокални имитации. Опитва се да напасне своите вокализации към тези, които чува. Може да имитира без да разбира подходящи за възрастта му играчки.

Родителят по време на игра използва прости комбинации от съгласни, гласни – звуци от животни, превозни средства, весел, тъжен глас. Напява достъпни по мелодия и думи песнички. Съчетава движения със звуци. Прави чести паузи като в разговор и насърчава детето да имитира.

Слухово-речевият рехабилитатор планира задачи за слушане и дейности с включени достъпни съгласни и гласни звукове, свързани с подходящи за възрастта играчки. Насърчава уменията за имитиране на достъпни гласни звукове с цел създаване на слухова верига на перцепция/продукция.

 

Идентификация (разпознаване)

Детето свързва прости звукове и думи с предмети, действия и лица. Показва разбиране на акустична информация чрез повтаряне, посочване или избор на малка група предмети или картини.

Родителят казва на детето имената на играчки, хора и действия, като често повтаря думите в подходящ момент. Прави простички книжки със снимки или картинки. Намира играчки и картинки, които се различават по речеви характеристики – като ритъм, височина, интонация.

Слухово-речевият рехабилитатор планира цели и дейности около слухови задачи, като контрастиращи думи/фрази, определен размер, темп на речта за фрази и изречения, повторение, употреба на ударение, паузи, шум, разстояние.

 

Разбиране

Детето показва развитие на слуховото внимание и памет. Отговаря правилно на обикновени изрази. Започва да отговаря на въпроси, вместо да ги повтаря. Изпитва удоволствие да пее и да слуша детски песнички и разкази. Показва устойчив напредък в перцептивния език. Започва да учи от случайни разговори.

Родителят има редовно време за разказване. Използва обикновени изрази в подходящи ситуации. Пее детски песни, съдържащи повторения и интересни звукове. Посочва римуваните думи, повтаря, слуша. Задава лесни въпроси при разговор и разказване. Помага на детето да се научи да следва указания, показва как да „слуша и прави“.

Слухово-речевият рехабилитатор планира дейности, свързани с разговорните умения, разбирането по слух на по-дълги фрази и изречения, слушането на разкази, отговаряне на въпроси. Включва слушане на повече критични елементи в изреченията. Включва дейности за подобряване на слуховата памет. Планира дейности за слушане в шумна среда и от разстояние.

 

Източник „Слухови нарушения: съвременни аспекти на рехабилитацията“, Катя Дионисиева, 2011

 

Свързани статии:

Как детето да свикне със слуховия апарат

Как да комуникирате с малкото си съкровище при слухови нарушения

Вокалната игра

 

Подходящи учебни материали, които можете да използвате: 

Разкажете приказка по специален начин

Учебни материали "Детска стая"

Животните в двора

Партньори

yanikabg.com